درباره ما

شرکت فنی مهندسی آیندگان صنعت آیریک

فعال در زمینه سیستم های الکترونیکی و کامپوتری

طراحی و پیاده سازی انواع برد های الکترونیکی

اتوماسیون شرکت ها و سارمانها

512 77 92 0901

031 34651271